Τα Πλεονεκτήματα της Φροντίδας στο Σπίτι

Το γήρας, αποτελεί ευλογία για την ανθρώπινη ζωή, αφού συνδέεται με τη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου για μακροζωία και ευγηρία.

"Να πάρεις τα χρόνια μου παιδάκι μου…", εύχονται συχνά και με εγκαρδιότητα οι ηλικιωμένοι στους νέους, παρόλο που μπορεί τα γηρατειά τους να τους προβληματίζουν.

H επιθυμία των ηλικιωμένων να ζουν τα γηρατειά τους στο σπίτι τους, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, είναι φυσιολογικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να τυγχάνει υποστήριξης.

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή:
  • διατηρείται για τον ηλικιωμένο το αίσθημα άνεσης και σιγουριάς που του προσφέρει η οικεία ατμόσφαιρα και το οικογενειακό περιβάλλον του σπιτιού, που του προσφέρει με άλλα λόγια "η γωνιά του"
  • επιτυγχάνεται έτσι καλύτερη ψυχική διάθεση, παράγοντας που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία
  • προστατεύεται η προσωπικότητα, παραμένουν οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για περισσότερο χρόνο κι ενθαρρύνεται η διατήρηση της επαφής με το γνωστό κοινωνικό περίγυρο
  • προσφέρεται υψηλότερης ποιότητας φροντίδα διότι διασφαλίζεται ο εξατομικευμένος χειρισμός των αναγκών του, με άμεσο τρόπο
  • μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετάδοση λοιμώξεων και μολύνσεων
  • υπάρχει αίσθημα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης που προσφέρει η επιλογή της συχνότητας και του χρόνου παραμονής του φροντιστή στο σπίτι