Τα Πλεονεκτήματα της Φροντίδας στο Σπίτι

Το γήρας, αποτελεί ευλογία για την ανθρώπινη ζωή, αφού συνδέεται με τη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου για μακροζωία και ευγηρία.

"Να πάρεις τα χρόνια μου παιδάκι μου…", εύχονται συχνά και με εγκαρδιότητα οι ηλικιωμένοι στους νέους, παρόλο που μπορεί τα γηρατειά τους να τους προβληματίζουν.

H επιθυμία των ηλικιωμένων να ζουν τα γηρατειά τους στο σπίτι τους, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, είναι φυσιολογικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να τυγχάνει υποστήριξης. Οι εξειδικευμένες παροχές φροντίδας τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε εξοπλισμό, έχουν εξελιχθεί πλέον πάρα πολύ και μπορούν να προσφέρονται πλήρως και στο περιβάλλον του σπιτιού.


Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή:

  • διατηρείται το αίσθημα άνεσης και σιγουριάς που προσφέρει στον ηλικιωμένο το οικογενειακό περιβάλλον του σπιτιού, η οικεία ατμόσφαιρα, με άλλα λόγια "η γωνιά του"
  • επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχική διάθεση, παράγοντας που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία
  • προστατεύεται η προσωπικότητα και διαφυλάσσεται το αίσθημα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης 
  • παραμένουν οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για περισσότερο χρόνο και διατηρείται η επαφή με το γνωστό κοινωνικό περίγυρο
  • προσφέρεται υψηλότερης ποιότητας φροντίδα διότι διασφαλίζεται ο εξατομικευμένος χειρισμός των αναγκών του
  • μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετάδοση λοιμώξεων και μολύνσεων σε σχέση με τους κλειστούς χώρους φροντίδας ηλικιωμένων.