Είμαστε

Η Ελένη Καμπούρη είναι η υπεύθυνη της Οικο-φροντίδας Ηλικιωμένων και είναι Γηριατρική Κοινωνική Λειτουργός.
Εργάστηκε για 27 συνεχή έτη σε οργανισμούς προστασίας αναπήρων και ηλικιωμένων, διετέλεσε προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γηροκομείου Αθηνών και πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Παράλληλα παρακολούθησε 3ετή επιμόρφωση στις μεθόδους Συμβουλευτικής και μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής με έμφαση στην Άνοια. 

Σχεδίασε την ''Οικο-φροντίδα'' μέσα από τη διαπίστωση των προκλήσεων και των ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι και συντονίζει τη λειτουργία της, ως ένα πρόγραμμα πλήρους και εξατομικευμένης υποστήριξης, που στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της φροντίδας στο οικείο περιβάλλον. 

Είναι μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) και πιστοποιημένη Επαγγελματίας της MarteMeo International.     


Η Ομάδα μας

Εργαζόμαστε ως ομάδα επαγγελματιών υγείας, που εποπτεύει, ενισχύει και καθοδηγεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φροντιστές-γηροκόμοι μας. 

Η ομάδα μας αποτελείται από τις ειδικότητες που εξασφαλίζουν την πρόληψη και την ορθή, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παροχή φροντίδας: 
Γενικό Ιατρό, Ψυχογηρίατρο, Επόπτρια, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές