Ποιοί Είμαστε 


H επιθυμία των ηλικιωμένων να ζουν τα γηρατειά τους στο σπίτι τους, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, είναι φυσιολογικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να τυγχάνει υποστήριξης. Για το σκοπό αυτό, έμπειροι επαγγελματίες υγείας, συνεργαζόμαστε για να τους προσφέρουμε υπεύθυνα ένα καλύτερο επίπεδο φροντίδας, ώστε να απολαμβάνουν τα οφέλη της παραμονής τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Εργαζόμαστε ως ομάδα επαγγελματιών υγείας, που αποτελείται από τις ειδικότητες που εξασφαλίζουν την ορθή, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παροχή φροντίδας:

Εκπαιδευμένοι Φροντιστές με καθημερινή παρουσία στο σπίτι, Επόπτης φροντιστών, Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Φυσικοθεραπευτής, Λογοθεραπεύτρια, καθώς και όλες οι απαραίτητες Iατρικές Eιδικότητες όπως Γενικός Ιατρός, Καρδιολόγος, Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Δερματολόγος, Χειρουργός κ.ά., είμαστε κοντά σας για να σας ανακουφίσουμε. 

Οι φροντιστές μας καθοδηγούνται και εποπτεύονται 

Για να φροντίσουμε σωστά ένα ηλικιωμένο άτομο χρειάζεται αγάπη και γνώση. Επίσης χρειάζεται υποστήριξη και ανατροφοδότηση του φροντιστή-γηροκόμου, κάτι που συνήθως λείπει και συχνά αποτελεί αιτία μακροχρόνιας κόπωσης και εξουθένωσης. Γι αυτό, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους φροντιστές μας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 
Η φιλοσοφία της ''Οικο-φροντίδας'' στηρίζεται στην αρχή της προσεκτικής επιλογής, της εκπαίδευσης και της εποπτείας του φροντιστή-γηροκόμου, αλλά και της αποφόρτισης των συγγενών, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό, προς όφελος του ηλικιωμένου.
 
   

ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ''ΓΩΝΙΑ'' ΤΟΥΣ,
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ...


 


 
'