Πλεονεκτήματα της Φροντίδας στο Σπίτι


Με την εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχει η Οικο-φροντίδα, αναδεικνύονται τα σαφή πλεονεκτήματα της φροντίδας στο σπίτι :

  • διατηρείται για τον ηλικιωμένο το αίσθημα άνεσης και σιγουριάς που προσφέρει η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η παραμονή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού
  • παραμένουν οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντα για περισσότερο χρόνο και ενισχύεται η αυτενέργεια
  • επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχική διάθεση, παράγοντας που συντελεί στην καλύτερη γενική υγεία
  • προστατεύεται η προσωπικότητα και επιτρέπεται ο εξατομικευμένος χειρισμός των αναγκών του ηλικιωμένου
  • ενθαρρύνεται η διατήρηση της επαφής με το γνωστό κοινωνικό περίγυρο
  • υπάρχει αίσθημα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης που προσφέρει η επιλογή της συχνότητας και του χρόνου παραμονής του φροντιστή - γηροκόμου στο σπίτι


Οικο-φροντίδα