Φροντίστε αυτόν που φροντίζει

Η φροντίδα ενός ηλικιωμένου με χρόνια σωματικά ή και νευροψυχιατρικά προβλήματα απαιτεί από την πλευρά του φροντιστή σωματική ενέργεια και ψυχική αντοχή. 

Μεγαλύτερη πίεση υφίσταται ο φροντιστής που βρίσκεται με τον επιβαρυμένο ασθενή όλο το 24ωρο. Ο γηροκόμος χρειάζεται τη συμπαράσταση του στενού περιβάλλοντος. 
 
Έχει διαπιστωθεί ότι η συμπαράσταση και η υποστήριξη των ευσυνείδητων φροντιστών, ενισχύει  τις αντοχές τους και βελτιώνει θεαματικά την ποιότητα περίθαλψης που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Άρα, η υποστήριξη του γηροκόμου μας, αποτελεί έναν έμμεσο, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στήριξης και φροντίδας του ίδιου του ηλικιωμένου, του δικού μας αγαπημένου ανθρώπου. 

Επίσης επισημαίνεται ότι η οικονομική εξάρτηση των φροντιστών από τον ηλικιωμένο, φαίνεται ότι δημιουργεί σε κάποιες περιπτώσεις ένταση στη σχέση τους, ιδιαίτερα όταν ο ηλικιωμένος ή οι συγγενείς του, χρησιμοποιούν αυτή τη συνθήκη ως μέσο χειραγώγησης και αυτό είναι μια λανθασμένη τακτική που πρέπει να αποφεύγεται. 
 
Οι συμβουλές υποστήριξης του φροντιστή που πρέπει να εφαρμόζονται:
  • η λεκτική αναγνώριση του ρόλου του φροντιστή και η έμπρακτη εκτίμηση της δουλειάς του
  • η εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου και χώρου ξεκούρασης και ψυχαγωγίας του 
  • η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που συμπληρώνει και διευκολύνει τη δουλειά του και η παροχή ιατρικής ή νοσηλευτικής βοήθειας όταν τη χρειάζεται 
  • ο εντοπισμός του άγχους που υπάρχει και η έγκαιρη αποφόρτιση της έντασης μεταξύ ηλικιωμένου και φροντιστή ώστε να προλαμβάνεται η περαιτέρω κλιμάκωση της και η ρήξη της σχέσης 
  • η διευκόλυνση του φροντιστή και η καθοδήγησή του στην εύρεση τρόπων επικοινωνίας με τον ηλικιωμένο 
  • και φυσικά το χαμόγελο και το ‘’ευχαριστώ’’ μας, που προσφέρουν δύναμη και ενθάρρυνση