Παρέχουμε:

Φροντιστές-γηροκόμους από 4 ώρες ημερησίως έως και σε 24ωρη βάση (οικόσιτους) 
που αναλαμβάνουν:
 • βοήθεια σε αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 • φροντίδα σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 • καθημερινά ψώνια 
 • μαγείρεμα σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες του ατόμου
 • φροντίδα ρουχισμού (πλύσιμο, σιδέρωμα προσωπικού ιματισμού) 
 • βοήθεια στην οργάνωση του νοικοκυριού 
 • υγιεινή χώρου 
 • ατομική υγιεινή
 • παρακολούθηση και καταγραφή ζωτικών σημείων
 • οργάνωση - χορήγηση φαρμάκων
 • τήρηση ημερολογίου φροντίδας
 • συνοδείες

Επιπλέον:
 • Ιατρικές επισκέψεις 
 • Νοσηλευτικές πράξεις
 • Φροντίδα κατακλίσεων
 • Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας
 • Συνεδρίες Λογοθεραπείας 
 • Εκπαίδευση των φροντιστών που ήδη απασχολούνται
 • Εκπαίδευση συγγενών σε βασικές τεχνικές καθημερινής φροντίδας  
 • Τακτοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών (λογαριασμοί, κατάθεση εγγράφων)
 • Συνταγογράφηση
Οικο-φροντίδα
Η Οικο-φροντίδα μεριμνά ώστε :
 • να πραγματοποιείται η πρώτη επίσκεψη κατ' οίκον, από την υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό, με σκοπό την αξιολόγηση του περιστατικού, την εκτίμηση των αναγκών φροντίδας του ηλικιωμένου και τη γνωριμία με τον ίδιο και τους οικείους του, για την επιλογή του φροντιστή-γηροκόμου που ταιριάζει κατά περίπτωση. 
 • να επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, φροντιστές-γηροκόμοι που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ως προς την προσωπικότητα και τα κίνητρα
 • να ελέγχει τις γνώσεις που διαθέτουν οι φροντιστές-γηροκόμοι, αλλά και να τους προσφέρει επιπλέον εκπαίδευση
 • να τους υποστηρίζει και να τους καθοδηγεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να παρακολουθεί την πορεία της παρεχόμενης φροντίδας 
 • να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα για προληπτικούς και θεραπευτικούς λόγους 
 • να διατηρεί προσωπική και συνεχή συνεργασία με την οικογένεια  
 • να φροντίζει για μοναχικά άτομα