Παρεχόμενες Υπηρεσίες


Η Οικο-φροντίδα αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες :

 • καθημερινά ψώνια 
 • μαγείρεμα σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες του ατόμου 
 • φροντίδα ρουχισμού (πλύσιμο, σιδέρωμα προσωπικού ιματισμού) 
 • βοήθεια στην οργάνωση του νοικοκυριού 
 • ατομική υγιεινή 
 • νοσηλευτικές πράξεις
 • παρακολούθηση και καταγραφή ζωτικών σημείων
 • οργάνωση - χορήγηση φαρμάκων 
 • πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων (με έμφαση στην λήψη προληπτικών μέτρων)
 • αντιμετώπιση ενδεχόμενων ειδικών αναπηριών
 • συνεδρίες φυσικοθεραπείας
 • Φυσικοθεραπευτικές οδηγίες προς τον φροντιστή
 • συνοδείες (σε ιατρική εξέταση, στα ψώνια, σε περίπατο, σε ψυχαγωγία και σε άλλες ανάγκες εξόδου)
 • τακτοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών (συνταγογραφήσεις, λογαριασμοί, κατάθεση δικαιολογητικών και εγγράφων σε υπηρεσίες )
 • συζήτηση - συντροφιά - συναισθηματική στήριξη  
 • δραστηριότητες απασχόλησης με σκοπό την κινητοποίηση, την τόνωση της αυτοεκτίμησης και την διατήρηση ενδιαφερόντων
 • δραστηριότητες εξάσκησης των νοητικών λειτουργιών (σε περιπτώσεις ήπιας ή αρχόμενης νοητικής διαταραχής)
 • εκπαίδευση συγγενών σε βασικές τεχνικές καθημερινής φροντίδας (μετακίνηση, υγιεινή, τάισμα κ.ά.)
 
Οικο-φροντίδα


Στην 
Οικο-φροντίδα...  φροντίζουμε για:

 • πρώτη επίσκεψη αξιολόγησης κατ' οίκον από την υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό με σκοπό την εκτίμηση των αναγκών φροντίδας του ηλικιωμένου και τη γνωριμία με τον ίδιο και τους οικείους του με σκοπό την επιλογή του φροντιστή-γηροκόμου που ταιριάζει κατά περίπτωση 
 • αυστηρή επιλογή, συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξη των απασχολούμενων φροντιστών - γηροκόμων
 • άμεση προσαρμογή της φροντίδας των ηλικιωμένων σύμφωνα με την εξέλιξη της κατάστασης υγείας τους και τις καινούργιες ανάγκες που προκύπτουν 
 • τήρηση ημερολογίου φροντίδας και συστηματική καταγραφή πληροφοριών, χρήσιμων στους συγγενείς και στο θεράποντα ιατρό
 • τακτικές επισκέψεις κατ'οίκον για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ειδική μέριμνα για τα μοναχικά άτομα
 • διακριτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων