Κριτήρια επιλογής κατάλληλου γηροκόμου

Η πορεία της φροντίδας εξαρτάται από το ταίριασμα και την καλή επικοινωνία μεταξύ φροντιστή και ηλικιωμένου. Με γνώμονα το συμφέρον του ηλικιωμένου και την επιδίωξη ισορροπίας και σταθερότητας, η αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου, πρέπει να γίνεται εξ αρχής με ιδιαίτερη προσοχή.    

Πρωταρχικό προσόν του φροντιστή είναι η ικανότητά του να εμπνέει στον ηλικιωμένο αίσθημα ασφάλειας και να δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Κατά την συνέντευξη καλό είναι να έχουμε υπόψη μας μεταξύ άλλων και τα εξής:

- Προσέχουμε εάν η υποψήφια/ιος έχει φροντισμένη και καθαρή εμφάνιση. 

- Παρατηρούμε εάν μας ακούει προσεκτικά και εάν απαντάει ακριβώς σε αυτό που τον ρωτάμε. Κρατάμε επιφυλάξεις εάν έχει έντονη λογόρροια, υψηλό τόνο φωνής, νευρικότητα, περιαυτολογεί, μας διακόπτει και έχει αγωνία να μας πείσει. 

- Είμαστε επιφυλακτικοί όταν αναφέρετε σε γενικόλογες κι ανακριβείς διαβεβαιώσεις, όπως 
"τα ξέρω όλα να τα κάνω, όλα τα μπορώ ........" 

- Προσπαθούμε να αντιληφθούμε εάν έχει τη συναισθηματική ικανότητα και αντοχή να διαχειρίζεται τη φόρτιση που θα δέχεται από τη φύση της δουλειάς αυτής. Επίσης τη συγκρότησή του και την ψυχική του κατάσταση.

- Τον προκαλούμε σε συζήτηση σε ένα υποθετικό σενάριο π.χ. τον ρωτάμε τί θα έκανε σε περίπτωση που η γιαγιά αρνείται να κάνει μπάνιο ή να πάρει τα φάρμακά της.

- Σε περίπτωση φροντιστή από την αλλοδαπή, προσέχουμε τη χρήση και την κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας.

- Απαραίτητα διερευνούμε τις προηγούμενες εργασίες του με το ίδιο αντικείμενο και ει δυνατόν ερχόμαστε σε επαφή με προηγούμενους εργοδότες. 

- Η γηροκόμος που μας προτείνει η φίλη μας μπορεί ανταποκρίθηκε όντως εξαιρετικά στα καθήκοντά της, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλη και για το δικό μας άνθρωπο. 
   
Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ότι η υποψήφια φροντίστρια διαθέτει τα εξής : 
  • ικανότητα παρατήρησης και αναγνώρισης τυχόν αλλαγών στη σωματική, οργανική, ψυχική και νοητική κατάσταση του ηλικιωμένου 
  • ετοιμότητα άμεσης εφαρμογής των σωστών ενεργειών σε πιθανά απρόβλεπτα ή προβλέψιμα συμβάντα 
  • επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στην εφαρμογή των ιατρικών και άλλων ειδικών οδηγιών 
  • προθυμία για περαιτέρω εκπαίδευση σε νέες τεχνικές φροντίδας και δεκτικότητα σε συμβουλές από ειδικούς
  • διάθεση ουσιαστικής επικοινωνίας, συντροφιάς και απασχόλησης του ηλικιωμένου  
  • ευγένεια και σεβασμό στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του ηλικιωμένου