Ημερολόγιο Φροντίδας

Ζητείστε από το γηροκόμο σας να τηρεί Hμερολόγιο, καθώς θα διαπιστώσετε σύντομα ότι αποτελεί για όλους ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο φροντίδας και παρακολούθησης: 

  • Προσφέρει καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους συγγενείς για την παρεχόμενη φροντίδα. 
  • Παρέχει χρήσιμες και διαφωτιστικές πληροφορίες στον θεράποντα ιατρό, αλλά και σε κάθε ειδικό θεραπευτή. 
  • Εξυπηρετεί τον ίδιου το φροντιστή διότι ανατρέχει σε προηγούμενες παρατηρήσεις του και μπορεί να παρακολουθεί πιο άνετα την πορεία της εξέλιξης της υγείας του ηλικιωμένου που φροντίζει. 
  • Είναι ένα μέσο ολοκληρωμένης ενημέρωσης του επόμενου φροντιστή σε περίπτωση αντικατάστασης του προηγούμενου. 

Ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση του ηλικιωμένου ενδεικτικά στο Ημερολόγιο καταγράφουμε τα εξής:  

1. τα ζωτικά σημεία και άλλες μετρήσεις

2. τη φαρμακευτική αγωγή τη χορήγησή και τις μετατροπές της

3. τις τυχόν αδιαθεσίες, συμπεριφορά, παράπονα του ηλικιωμένου (συχνά μια νευρικότητα υποκρύπτει την έναρξη κάποιας οργανικής αλλαγής) 

4. τη λήψη και η αποβολή των υγρών (με τις συνοδευτικές παρατηρήσεις)

5. τη λειτουργία του εντέρου και ανεπαρκής λήψη τροφής (με τις συνοδευτικές παρατηρήσεις)

6. τη κατάσταση δέρματος σε περίπτωση παρατήρησης αλλαγών

7. τις επισκέψεις και τις οδηγίες ιατρών

8. τη διαχείριση χρημάτων όταν γίνονται ψώνια  

και άλλα