Ημερολόγιο Φροντίδας

Ζητείστε από το γηροκόμο που απασχολείτε να τηρεί ένα ημερολόγιο. 

Το ημερολόγιο είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο φροντίδας. 
Προσφέρει καλύτερη εικόνα στους συγγενείς για την παρεχόμενη φροντίδα. 
Παρέχει χρήσιμες και διαφωτιστικές πληροφορίες στον θεράποντα ιατρό, αλλά και σε κάθε ειδικό. Διευκολύνει την εργασία του φροντιστή διότι ο ίδιος ανατρέχει και μπορεί να παρακολουθεί πιο άνετα την πορεία της εξέλιξης της υγείας του ηλικιωμένου. 
Ακόμη είναι ένα μέσο ολοκληρωμένης ενημέρωσης του επόμενου φροντιστή σε περίπτωση αντικατάστασης του προηγούμενου. 

Ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση του ηλικιωμένου ενδεικτικά καταγράφουμε τα εξής:  

1. τα ζωτικά σημεία και άλλες μετρήσεις

2. τη φαρμακευτική αγωγή και τη χορήγηση

3. τις τυχόν αδιαθεσίες, συμπεριφορά, παράπονα

4. τη λήψη και η αποβολή των υγρών (με τις συνοδευτικές παρατηρήσεις)

5. τη λειτουργία του εντέρου και ανεπαρκής λήψη τροφής (με τις συνοδευτικές παρατηρήσεις)

6. τη κατάσταση δέρματος σε περίπτωση παρατήρησης αλλαγών

7. τις επισκέψεις και οδηγίες ιατρών

8. τη διαχείριση χρημάτων όταν γίνονται ψώνια  

και άλλα