Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Εκπαίδευσης Φροντιστών Ηλικιωμένων


Στο διάστημα λειτουργίας της, η Οικο-φροντίδα Ηλικιωμένων έχει εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό φροντιστών, βοηθώντας τους να εργαστούν, να ξεχωρίσουν και να εκτιμηθούν στον τομέα τους.  Τα θετικά σχόλια των οικογενειών για τους φροντιστές μας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τους, επιβεβαιώνουν την επιτυχία του προγράμματός μας και μας υποχρεώνουν για τη συνέχιση  και βελτίωσή του.

Η εκπαίδευση, συνδέει τη θεωρία και την πράξη, βοηθά τους φροντιστές να αποκτήσουν νέα προσόντα, να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο και κυρίως την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.     


Θεματικές Ενότητες
 • Παθολογία της Γήρανσης / Συμπτωματολογία και Ενέργειες του φροντιστή
 • Τα Ανοϊκά Σύνδρομα / Η Κατάθλιψη / Νευροψυχιατρικά Νοσήματα
 • Νοσηλευτική
 • Φροντίδα Σώματος και Δέρματος / Θέματα Υγιεινής
 • Έλκη Κατάκλισης / Δερματικά Έλκη / Πρόληψη και Αντιμετώπιση
 • Τα Φάρμακα (τρόποι χορήγησης, προφυλάξεις, κ.ά)
 • Προληπτικά Μέτρα Ατυχημάτων / Πρώτες Βοήθειες
 • Τεχνικές Μετακίνησης Σώματος/ Φυσικοθεραπευτικές Οδηγίες
 • Διατροφή / Τεχνικές Σίτισης / Ενυδάτωση
 • Απαραίτητα Υλικά Φροντίδας και εξοπλισμός
 • Δραστηριότητες, Απασχόληση και Kινητοποίηση
 • Προσέγγιση ηλικιωμένου, Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση με τον φροντιστή 
 • Δεοντολογία του Επαγγέλματος 

Η αντίληψη ότι η φροντίδα της γιαγιάς και του παππού είναι μια εύκολη απασχόληση χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις είναι εντελώς λανθασμένη. 

Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης και του ερασιτεχνισμού, είναι κακές πρακτικές, με δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως λανθασμένη χορήγηση φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων, κατακλίσεις, λοιμώξεις, ατυχήματα, εισρόφηση, αφυδάτωση, κακή επικοινωνία, συγκρούσεις, ξαφνική εγκατάλειψη του ηλικιωμένου και άλλα, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν υπήρχε η γνώση.    

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση