Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Εκπαίδευσης Φροντιστών ΗλικιωμένωνΗ εκπαίδευση, συνδέει τη θεωρία και την πράξη, βοηθά τους φροντιστές να αποκτήσουν νέα προσόντα και να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο και κυρίως την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 
    

Θεματικές Ενότητες
 • Παθήσεις της Γ' Ηλικίας / Συμπτωματολογία και Ενέργειες του φροντιστή
 • Τα Ανοϊκά Σύνδρομα / Η Κατάθλιψη / Νευροψυχιατρικά Νοσήματα
 • Νοσηλευτική
 • Φροντίδα Σώματος και Δέρματος / Θέματα Υγιεινής
 • Έλκη Κατάκλισης / Δερματικά Έλκη / Πρόληψη και Αντιμετώπιση
 • Τα Φάρμακα (τρόποι χορήγησης, προφυλάξεις, κ.ά)
 • Προληπτικά Μέτρα Ατυχημάτων / Πρώτες Βοήθειες
 • Τεχνικές Μετακίνησης Σώματος/ Φυσικοθεραπευτικές Οδηγίες
 • Διατροφή / Τεχνικές Σίτισης / Ενυδάτωση
 • Απαραίτητα Υλικά Φροντίδας και εξοπλισμός
 • Δραστηριότητες, Απασχόληση και Kινητοποίηση
 • Προσέγγιση ηλικιωμένου, Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση με τον φροντιστή 
 • Δεοντολογία του Επαγγέλματος 

Σχετικές πληροφορίες 

  Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 εβδομάδες
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν το απαραίτητο υλικό που θα τους δοθεί, να παρακολουθήσουν όλες τις θεωρητικές και τις πρακτικές παρουσιάσεις των ειδικών που θα λάβουν χώρα τα προβλεπόμενα Σαββατοκύριακα και να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας σε πραγματικά περιστατικά
  Στη συνέχεια μπορούν να απασχοληθούν σε συνεργασία με την εταιρεία μας σε μονάδες φροντίδας ή ως αυτόνομοι επαγγελματίες
  Σε κάθε εκπαιδευμένο φροντιστή χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση