Εκπαίδευση Φροντιστών Ηλικιωμένων

Στο διάστημα λειτουργίας της, η Οικο-φροντίδα έχει εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό φροντιστών ηλικιωμένων, βοηθώντας τους να εργαστούν, να ξεχωρίσουν και να εκτιμηθούν στον τομέα τους. 

Τα θετικά σχόλια των οικογενειών για τους φροντιστές μας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τους, επιβεβαιώνουν την επιτυχία του προγράμματός μας και μας υποχρεώνουν για τη συνέχιση και βελτίωσή του.


Ερώτηση:  Γιατί είναι πλέον απαραίτητη η εκπαίδευση των φροντιστών ηλικιωμένων;

Απάντηση: Διότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σε ευρωπαϊκή  κλίμακα ο φροντιστής ηλικιωμένων θα είναι πλέον ένας καταρτισμένος επαγγελματίας και όχι ένας ερασιτέχνης γηροκόμος.  

Διότι οι εκπαιδευμένοι φροντιστές ως επαγγελματίες :
  • έχουν αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας για τη δουλειά τους
  • διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου 
  • είναι πιο αποτελεσματικοί
  • διαχειρίζονται σωστά τη φόρτιση που δέχονται λόγω της φύσης της εργασίας
  • μπορούν να σταθούν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας με καλές αποδοχές

www.oiko-frontida.gr | Υπηρεσίες Φροντίδας & Υποστήριξης Ηλικιωμένων

Στις μέρες μας, η φροντίδα στο σπίτι είναι προτιμότερη για λόγους εξασφάλισης ισορροπημένης σχέσης και αναλογίας κόστους και ποιότητας ζωής για το ηλικιωμένο άτομο. 

Όμως η αντίληψη ότι η φροντίδα της γιαγιάς ή του παππού είναι μια εύκολη απασχόληση χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις είναι εντελώς λανθασμένη. 
Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης και του ερασιτεχνισμού, είναι κακές πρακτικές, με δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως λανθασμένη χορήγηση φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων, κατακλίσεις, λοιμώξεις, ατυχήματα, εισρόφηση, αφυδάτωση, κακή επικοινωνία, συγκρούσεις, ξαφνική εγκατάλειψη του ηλικιωμένου και άλλα, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν υπήρχε η γνώση. 
 
 
Δείτε παρακάτω περισσότερα για την εκπαίδευση των φροντιστών.